MENÜ

Fraknói Péter műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető

+36-70-325-7819, muszakiellenor2018@gmail.com

Műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető

Forrás: https://muszakiellenor.ewk.hu/hasznos-linkek/+36-70-325-7819

Tisztelt Érdeklődő - Építtető!

 

Engedje meg, hogy röviden tájékoztassam milyen esetekben kötelező, és milyen esetekben ajánlott műszaki ellenőr megbízása, miben lehet az Ön segítségére.

A 191/2009. (IX.15) Korm. rend. Az építőipari kivitelezési tevékenységről 16§ (1) értelmében kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni az építési napló vezetéshez kötött építési tevékenység esetén, ha * 

a) az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi,

b) az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik, (közbeszerzés)

c) az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi,

d) *  az építőipari kivitelezési tevékenység műemléki védelem alatt álló építményt érint, vagy

e) a 17. § (2) bekezdés alapján építtetői fedezetkezelő működik közre

(2) Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

Egyéb esetekben nem kötelező, de ajánlott és kifizetődő lehet műszaki ellenőr megbízása, az építtető helyszíni képviselőjeként többek között az alábbiakat feladatokat látja el, a teljesség igénye nélkül:

 • az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a végleges építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján
 • az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a geotechnikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése
 • a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban
 • a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére
 • az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzésének elvégzése, a műszakilag indokolt további vizsgálatok meghatározása, az ellenőrzések és a vizsgálatok adatainak, valamint a szükséges intézkedések meghatározásának bejegyzése az építési naplóba
 • az átadás-átvételi eljárásban való részvétel
 • műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése
 • műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására)
 • pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése
 • teljesítésigazolás kiállítása és átadása vagy megküldése a fővállalkozó részére, rögzítése az építési naplóban
 • a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a számlázható összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása
 • Az építési műszaki ellenőr hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről köteles az építtetőt - az építési naplóban igazoltan - haladéktalanul értesíteni

Fentiekből is látható, hogy a műszaki ellenőr feladata rendkívül összetett, az építést megelőző tervezéstől a konkrét használatba vételig tudja támogatni az építtetőt.

Összefoglalva a megbízónak-építtetőnek előnyös mert:

 • A műszaki ellenőr szakmai segítséget nyújt részére a kivitelezés teljes ideje alatt
 • Tájékoztatja, ha időbeli csúszást tapasztal a kivitelezési munkáknál
 • Tájékoztatja, ha minőségi hibát tapasztal a kivitelezési munkáknál
 • Ellenőrzi az e-napló vezetését, abba bejegyzést tesz
 • Ellenőrzi a hatósági előírások betartását
 • Az átadás-átvételkor képviseli megbízó érdekeit, a kivitelezővel szemben

Ezzel jelentős terhet (kötelezettséget) vesz le az építtetőről, és bizonyos esetekben megelőzi az építés felügyeleti bírság kiszabását, hibás kivitelezésből adódó pereskedést!

Köszönöm, hogy végigolvasta fentieket! Amennyiben tevékenységem felkeltette érdeklődését, alábbi elérhetőségeim kérhet díjmentes árajánlatot.

 

Üdvözlettel:

 

Fraknói Péter

Építőmérnök, épületgépész

Műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető

Kamarai számok: 14-0683, 14-54549

ME-É, ME-M, MV-É, MV-M, ME-VZ, MV-VZ

+36-70-325-7819

muszakiellenor2018@gmail.com

 

"Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk"

Széchenyi István

 

 

 

Asztali nézet